1. adminStatusOnChannel

Wypisuje rangę osoby, nick i status (dostępny, niedostępny bądź afk) na kanale poprzez unikalne id.

2. adminList

wypisywanie w opisie kanału informacji czy admina jest online czy offline, jeżeli online to na jakim kanale przebywa jeżeli offline to od jakiego czasu.

3. adminsOnline

wypisywanie w opisie kanału adminów, którzy są obecnie online i w naziwe kanału ich liczba.

4. multiFunction

wypisywanie obecnego rekordu, osób online, odwiedzin i liczbę kanałów w nazwie kanału.

5. Partners

zmiana nazwy kanału i opisu co x minut, losowe z podanych w configu.

6. serverName

zmiana nazwy serwera (w nazwie liczba osób online, % online) zmiana wiadomości hosta.

7. welcomeMessage

Wiadomość powitalna na czacie prywatnym.

8. autoPoke

pokowanie adminów po wejściu na określone kanały.

9. channelGroup

nadawanie i zabieranie określonej grupy serwerowej na danym kanale

10. YTInfo

Pokazuje statystyki danych youtuberów w opisie kanału

11. TWInfo

Pokazuje statystyki danych youtuberów w opisie kanału

12. countDown

Pokazuje statystyki danych youtuberów w opisie kanału

13. banList

generowanie w opisie kanału dowolną liczbę banów serwerowych w pięknym wyglądzie.

14. afkChecker

Sprawdza na serwerze, czy dany użytkownik jest afk i go przenosi na wyznaczony kanał.

15. bannerGenerator

generowanie na banerze informacji (godzina, liczba osób online na max online, liczba dostępnych adminów)

16. facebookPosts

wypisuje listę postów w opisie kanału z fanapage'a na FB.

17. getGameData

Informacje na temat serwera z danej gry.

18. supportChannels

Kanał, który jest jest zamykany o danej godzinie i otwierany o danej godzinie.