1. clientInfo

pokowanie użytkownika po wejśiu na kanał, poke z informacjami o nim, np: ip,database id, uid itp.

2. autoRegister

Automatyczna rejestracja po przesiedzionym czasie.

3. awardsSystem

nadawanie użytkownikom rang za spędzenie określonego czasu na serwerze i za liczbę connectów.

4. channelStatus

Zlicza wpisane strefy w configu.

5. changedGroupsStats

Nalicza statystyki administracji w nadanych rangach.

6. adminsTimeSpent

Nalicza spędzony czas na serwerze admina.

7. clientToDb

Jedna funkcja wpisująca do bazy danych informacje o klientach.

8. newUsersToday

Nowi użytkownicy w opisie kanału.

9. serverTops

Statystyki servera min. topClanSpent, topTimeSpent, topIdleTime, topConnectionTime, topConnections, clientLevels