1. help

Wypisuje rangę osoby, nick i status (dostępny, niedostępny bądź afk) na kanale poprzez unikalne id.

2. meeting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur!

3. pokeAll

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur!

4. pokeGroup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur!

5. pwall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur!

6. pwGroup

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur!

7. tagSubscribe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur!

8. bot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur!

9. memory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet numquam aspernatur!