1. nickProtection

Sprawdza na serwerze, czy dany nick jest dozwolony.

2. ipLimiter

Sprawdza na serwerze, czy jakaś osoba nie ma multikont.

3. addRankByIp

po danym ip zostaje przypisana ranga.

4. detectClientPlatform

nadawanie rangi na platformę Android i iOS.

5. deleteClientPermission

usuwa zakazane użytkownikom permisje nadane na klienta.

6. blockRecording

Funkcja służąca do blokowania nagrań przez użytkownika.

7. serverGroupProtection

Ochrona danej grupy.

8. checkCountry

Blokuje dane kraje automatycznie banuje na 30 minut.

9. deleteChannelPermission

usuwa zakazane permisje kanałowe.

10. proxyBlocker

Blokuje programy do maskowania ip.

11. groupsLimiter

Limituje posiadanie grup wyznaczonych w configu.

12. countryList

Pokazuje listę osób spoza kraju.

13. serverQueryOnline

wypisywanie w opisie kanału listę użytkowników query.

14. checkerAudioBot

Sprawdza czy podany w configu bot ma włączonego dowodzącego kanałem i czy aktualnie coś puszcza.