1. groupOnlineList

wypisywanie liczby osób online z danej rangi serwerowej.

2. moveGroupToChannel

Przenosi daną rangę na wpisany kanał.

3. vipGroupAssets

nadanie rangi gildyjnej/configu po pobraniu jej z bazy danych.

4. vipGroupRemoveAssets

zabranie rangi gildyjnej/configu po pobraniu jej z bazy danych.

5. removeAllGroups

usuwanie rang gildyjnych po wejściu na określony kanał.

6. clanStats

Pobierane informacje na temat stworzonych klanów.

7. topClanStats

Statystyki danego klanu w opisie kanału.

8. createChannelGuild

tworzy kanały gildyjne wypisane w configu.

tsApps » guilds